Over Het Knooppunt

Stichting Het Knooppunt ontstond in 1991 vanuit de katholieke wijkparochie en twee protestantse wijkkerken. Het is een bijzondere voorziening, gevestigd in buurtcentrum de Musketon in de Utrechtse wijk Lunetten, die draaiende wordt gehouden met de onmisbare inzet van uitsluitend vrijwilligers. De mensen van het Knooppunt zetten zich samen in voor inwoners van de Utrechtse wijk Lunetten en omgeving die – tijdelijk of blijvend – niet goed mee kunnen doen in de samenleving.

Meer lezen over het beleid, de achtergrond en visie van Het Knooppunt?

Het beleid van het Knooppunt voor de komende drie jaar is – in samenhang met het visiedocument- vastgelegd in bijgaand projectplan ‘Iedereen telt mee!’

Partners
Het Knooppunt krijgt inmiddels niet alleen van kerken ondersteuning maar ook van andere organisaties, zoals welzijnsorganisatie DOCK en de gemeente Utrecht. Tevens is er een samenwerkingsovereenkomst met de Voedselbank Utrecht. Daarnaast vormt het Knooppunt een netwerk met De Wijkplaats in Lombok en de Roobolkapel in Zuilen.

Het Knooppunt werkt graag samen met partners uit de wijk, vanuit de wens om voor meer mensen van betekenis te kunnen zijn. Wilt u meer weten over het Knooppunt en wat wij doen, of wilt u onze flyer om cliënten op onze activiteiten te wijzen? Kom eens langs of neem contact op met het bestuur via info@knooppuntlunetten.com

Vorm
Er is gekozen voor een stichting als organisatievorm. Een stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting draait op de vele vrijwilligers, en kent op dit moment (januari 2020) geen betaalde krachten. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam ‘Stichting Ontmoetingshuis Lunetten’ met nummer 41184839. Ze is opgericht in 1991. De statuten zijn in te zien bij de Kamer van Koophandel en bij de stichting zelf.

Bestuur
De bestuursleden van Het Knooppunt: 

  • Voorzitter tot 1-11-2023 mevrouw E.T.M. Wintjes, vanaf 1-11-2023 mevrouw M.C.J. Onderdijk
  • Secretaris mevrouw L.A. Brouwer
  • Penningmeester meneer A. Goes
  • Overige leden

zijn gezamenlijk bevoegd en worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Een financieel jaarverslag is op te vragen bij de secretaris via info@knooppuntlunetten.com.

Stichting Ontmoetingshuis Lunetten wordt door de belastingdienst (bijna) aangemerkt als een ANBI instelling. Via het RSIN nummer 8041.71.178 kunt u ons opzoeken in het ANBI-register.

Het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de Stichting Inloophuis Lunetten (Het Knooppunt) ziet er uit als volgt:

Vrijwilligers

Vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Medewerkers

De Stichting Inloophuis Lunetten heeft geen medewerkers in loondienst.

Bestuursleden

De bestuursleden van Stichting Inloophuis Lunetten ontvangen geen beloning. Onkosten kunnen wel vergoed worden.